Բոլոր ծրագրերը հայերենով

ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ (FONTS)


 Հայերեն և Ռուսերեն տառատեսակներ։

                       
  Windows XP, Vista, 7, 8                
 Ներբեռնել      

Armenian Unicode Converter 1.07


 Շատ արդյունավետ ծրագիր է հաերեն տեքստը Unicode-ից ANSI-ի և հակառակը փոխարկելու համար
                       
 Windows XP, Vista, 7, 8               
 Ներբեռնել      BARARAN


 Անգլերեն-Հայերեն և Ռուսերեն-Հայերեն բառարան։ 

                       
Windows XP, Vista, 7, 8               

Dicto 3.0


 Անգլերեն-Հայերեն և Անգլերեն-Ռուսերեն բառարան։

                       
Windows XP, Vista, 7, 8