Բոլոր ծրագրերը հայերենով

Sumatra PDF 


  Այս ազատ տարածվող և բաց կոդով ծրագիրը աշխատում է PDF ֆայլերի հետ և կատարում է անհրաժեշտ բոլոր ֆունկցիաները: Ծրագրի օգնությամբ կարող եք՝
 
 * աշխատել PDF, DjVu, XPS  ֆայլերի հետ,
 * բացել MOBI eBook տիպի էլեկտրոնային գրքեր, 
 * կարդալ CHM տիպի ֆայլեր,
 * աջակցում է TIFF, TGA, JPEG ֆայլերը, 
 * մեծացնել և փոքրացնել դիտվող պատկերը,
 * մեծացնել դիտվող պատկերը մինչև 6400 %,
 * դիտել պատկերը մեկ տողի վրա` երկու էջով,
 * այլ օգտակար ֆունկցիաներ:
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                              Windows XP, Vista, 7, 8        

                                                                                                                   Ներբեռնել network.am-ից